Centrum Kultury w Knurowie

Kultura w zasięgu – cyfrowe Centrum Kultury w Knurowie

Działania w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury:

 • ulepszenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami (pętla indukcyjna) – komfortowy odbiór wrażeń słuchowych i wizualnych
 • podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowanie działań w społeczności lokalnej z wykorzystaniem nowych mediów
 • wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online

Planowane działania:

 • foto/video relacje z koncertów, spektakli, warsztatów, wystaw, zajęć edukacyjnych
 • konferencje z wykorzystaniem projektora

Podstawowym celem Centrum Kultury w Knurowie jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.

Pozostałe cele:

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych
 • wychowanie przez sztukę i edukację kulturalną
 • upowszechnianie wiedzy o sztuce
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • organizowanie działalności kulturalnej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań
 • organizowanie i koordynowanie imprez kulturalnych
 • współpraca w zakresie działalności kulturalnej z instytucjami
 • prowadzenie bibliotek
 • prowadzenie kina
 • prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej i kolportażowej

CK Knurów