Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej

Cyfryzacja Centrum Kultury i Biblioteki w Osiecznej

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury to dla nas:

 • podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia i realizacji działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji kulturalnej on-line
 • zbudowanie aktywnej publiczności internetowej dla tych działań
 • doposażenie infrastruktury
 • złagodzenie skutków wydarzeń losowych, zmuszających CKiB w Osiecznej do realizacji oferty online
 • zwiększenie skuteczności działań CKiB w Osiecznej
 • podniesienie kompetencji cyfrowych zespołu, w konsekwencji również klientów oferty kulturalnej
 • zwiększenie odporności instytucji na kryzysy i wydarzenia losowe w kontekście zachowania działalności bieżącej i realizacji misji instytucji
 • podniesienie zdolności do realizacji i generowania oferty cyfrowej i online
 • podniesienie sprawności zarządzania zasobami ludzkimi oraz wykorzystania potencjału pracy zdalnej oraz komunikacji na odległość

Cele CKiB w Osiecznej:

 • przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w obiegu kulturalnym i kulturze w ogólności
 • włączanie społeczności lokalnej w działania o charakterze aktywnym i twórczym w taki sposób, że jest ona w stanie współtworzyć wartości kulturalne
 • podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej społeczności lokalnej
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności lokalnej
 • zwiększanie kompetencji edukacyjnych pośród klientów oferty
 • upowszechnianie wiedzy oraz kultury czytelniczej

CKiB w Osiecznej