Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej

Mobilna Wędzarnia Kultury

Dzięki realizacji grantu BCK „Dom Ludowy” doposażyło się w podstawowe i niezbędne urządzenia (m.in. laptopy, elementy nagłośnienia) oraz podniosło zakres wiedzy i umiejętności pracowników przez szkolenia w zakresie projektowania oferty online. To projekt, dzięki któremu stajemy się innowacyjni, a jego założenia stają się możliwe do realizowania – wyjście do szeroko pojętych odbiorców i uczestników naszych działań kulturalnych w sposób bardziej przemyślany, uwzględniający nowoczesne kreowanie kultury. Dzięki temu oferta Centrum zostanie poszerzona o materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży udostępnione w sieci (kolorowanki online), wydarzenia plenerowe (Zaśpiywoj Słowiku), filmy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prezentacje, wirtualne zwiedzanie muzeów, prelekcje o kulturze Podhala i Spisza w szkołach, warsztaty fotograficzne, zajęcia edukacyjne o bezpiecznym poruszaniu się w sieci, tworzenie podcastów i filmów instruktażowych, krótkie programy o wydarzeniach i działalności kulturalnej na terenie Gminy, współpracę z kinem objazdowym i regularne seanse filmowe z nowościami kinowymi zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.


Misją Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy”, który swymi korzeniami sięga 1924 roku, określoną od samego początku przez jego założycieli jest stworzenie i funkcjonowanie kulturalno-oświatowej placówki. Zarówno w wymiarze małej ojczyzny jak i całego kraju, krzewienie kultury regionalnej, jej animacja i popularyzacja są wpisane w codzienne działania zespołu pracującego w BCK „Dom Ludowy”. Organizowane tu liczne (na szczeblu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim) konkursy, zajęcia plastyczne i folklorystyczne, wernisaże, spotkania autorskie oraz festiwale, są narzędziami do popularyzowania, promowania oraz zachowania i dokumentowania tradycji związanych z polską kulturą ludową. Wszystkie poodejmowane przez nas działania, służą zachowaniu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego przodków.

Bukowiańskie Centrum Kultury