Gminny Ośrodek Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie

Kociewska kultura w cyfrowym wydaniu. Cyfrowe Zblewo.

Pozyskany przez nas grant pozwolił nam na zakup nowoczesnego sprzętu do realizacji streamingów, zajęć online i bloków szkoleń dla pracowników. Pozwolił nam także osiągnąć trzy ważne cele. Po pierwsze aktywizację osób z niepełnosprawnością, wyjście do nich z nową ofertą programową. Druga kwestia to szkolenia pracowników oraz uczestników projektu, celem podniesienia kwalifikacji oraz poziomu prowadzonych projektów i programów. Po trzecie, wzbogacenie oferty programowej on-line, która pozwoli dotrzeć do szerszej publiczności, przy zachowaniu najwyższych standardów i najlepszej jakości. Dzięki zdobytym środkom GOK zyskał zupełnie nowe możliwości działania. Szczególnie cieszy nas modernizacja ośrodkowej techniki. Sala widowiskowa zostanie bowiem wyposażona w profesjonalne, sceniczne oświetlenie i nagłośnienie. Kupiony został także komplet pętli indukcyjnych, co zapewni osobom z niepełnosprawnością lepszy dostęp do treści multimedialnych. Ośrodek wzbogacił się także w sprzęt do transmisji on-line, kamerę do streamingu, komputery, monitory, nowoczesną drukarkę i inny, potrzebny sprzęt.


Gminny Ośrodek Kultury w Zblewie został powołany jako placówka upowszechniania kultury na mocy uchwały Rady Gminy Zblewo. Działaniami swymi obejmuje cały teren Gminy Zblewo. Podstawową działalnością jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa oraz przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Gminny Ośrodek Kultury jest miejscem spotkań mieszkańców, nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji kulturalnej i społecznej, przyjaznym miejscem rozwijającym wiedzę i horyzonty, szanującym przeszłość i kreującym przyszłość, nawiązującym współpracę partnerską na wielu płaszczyznach.

Misją Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, szeroko pojęta edukacja kulturalna oraz działania na rzecz wspólnoty świadomie uczestniczącej i współtworzącej swoją małą ojczyznę.

GOK Zblewo