Więcej o szkoleniach specjalistycznych online

Date of publication: 05.04.2023
Średni czas czytania 1 minute
print

W zeszłym tygodniu zakończyliśmy cykl szkoleń online w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury!
Grantobiorcy brali udział w wybranych szkoleniach z trzech obszarów tematycznych:

 • Projektowanie oferty programowej online
 • Narzędzia cyfrowe
 • Zarządzanie

Szkolenia dotyczyły tematów:

 • dziedzictwa kulturowego
 • działań międzypokoleniowych
 • komunikacji z odbiorcami w mediach społecznościowych
 • produkcji materiałów wideo
 • projektowania graficznego
 • wirtualnych narzędzi w edukacji kulturalnej
 • budowania świadomej marki instytucji
 • multimedialnych narzędzi do zarządzania zespołem
 • wdrażania innowacji technologicznej w instytucji

Łącznie przeprowadziliśmy 9 dwudniowych szkoleń o łącznej liczbie 72 godzin (więcej szczegółów na grafikach).

A już w tym miesiącu ruszamy z pierwszą wizytą studyjną!