Pierwsze szkolenia stacjonarne za nami!

Date of publication: 07.11.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Pierwsze szkolenia stacjonarne w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury za nami!
Kolejne będą odbywać się przez najbliższe dwa miesiące. Szkolenia przeznaczone są dla całych zespołów domów kultury, dlatego współpraca jest tu kluczowa.
Grantobiorcy wraz z trenerami i trenerkami będą pracować m.in. nad mapowaniem zasobów, szkolić się z obsługi narzędzi cyfrowych oraz przygotowywać ofertę kulturalną instytucji.

O pierwszych wrażeniach ze szkoleń przeczytacie na poniższych grafikach!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.