Obserwatorium Kultury 2016

Obserwatorium Kultury
Lista projektów realizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2016:
L.P Realizator projektu Tytuł
1.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów

 

Uczelni Artystycznych (OBLZA)
2.

Elbląskie Towarzystwo Naukowe im.Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis

Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego

3. Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida

Kultura jako dźwignia: podnoszenie jakości życia i redukcja

nierówności społecznych
4.

Fundacja Ośrodka KARTA

Archiwistyka społeczna - potencjał działań oddolnych w sferze historii i dziedzictwa

5.

Fundacja Projekt: Polska

Digitalizacja zasobów w polskich instytucjach kultury - ewaluacja
6.

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski

Światowe dni młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny

7.

Centrum Nauki Kopernik

Od czego zależy styl zwiedzania muzeów i centrów nauki? Wpływ kapitału naukowego uczniów na postawy podczas zwiedzania

8.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Ochotnicze Straże Pożarne – lokalne centra kultury
9.

Centrum Myśli Jana Pawła II

Sztuka w dialogu
10.

Łódzki Dom Kultury

Badanie i ewaluacja projektów Amatorskiego Ruchu

Artystycznego skierowanych do dzieci do 15 r.ż. z terenu woj. łódzkiego

11.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

W poszukiwaniu kulturotwórczego potencjału świąt lokalnych
12.

Fundacja Ważka

Dożynki 2016 - wymiar lokalny i ponadregionalny
13.

Uniwersytet Warszawski

Postawy wobec języka
14.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Koziołek Matołek rozwija i uczy

15.

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" Nasi Mecenasi
16. Zrzeszenie Filharmonii Polskich Modele pracy orkiestr polskich - zebranie, opracowanie i interpretacja danych za lata 2011-2015
17. ProVision Solutions Jakub Wróblewski Rola Uniwersytetów III wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów.
18. Fundacja Ari Ari Barakowozy kultury. Oddolne inicjatywy wędrowne, objazdowe, mobilne.
19. Biblioteka Analiz sp. z o.o. Badanie kulturowo-ekonomicznego obiegu książek drukowanych i elektronicznych w latach 2015-2016
20. Stowarzyszenie Związek Miast Polskich Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce
21. Uniwersytet Łódzki Edukacja artystyczna i popularyzacja sztuki w Polsce. Analiza i ewaluacja projektów kierowanych do dzieci i młodzieży.
22.

Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury

Grupy rekonstrukcji historycznych - działania oddolne na rzecz krzewienia kultury narodowej

23.

Fundacja Partnerstwo dla Edukacji

Opracowanie wersji B Testu Muzycznych Umiejętności

Percepcyjnych

24.

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu

Kultura a nowa polityka regionalna. MCSW "Elektrownia" jako

nowe regionalne centrum sztuki
25.

Fundacja "Zakresy"

Przyswajanie wiejskich tradycji muzycznych
26.

Fundacja ALTUM

Sektor prywatny a edukacja kulturalna. Diagnoza.

Rekomendacje. Wyzwania
27.

Klub Jagielloński

Mapa kultury 2015
28.

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Polska obecność na Wschodzie. Raport na temat polskiej polityki kulturalnej wobec Białorusi, Rosji i Ukrainy 

29. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Kreatywny impuls. (Etno)design jako "dźwignia" rozwoju polskiej gospodarki
30. Warsztat Innowacji Społecznych Jak upowszechniać zdigitalizowane dziedzictwo - czynniki sukcesu i dobre praktyki z polskich instytucji kultury