PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Obserwatorium Kultury

Celem programu jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze.

Strategicznym celem programu jest wspieranie badań, których wyniki będą użyteczne przy kształtowaniu polityki kulturalnej państwa. Istotą programu jest dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. W 2016 r. projekty wpisujące się w kluczowe założenia programu powinny odnosić się do jednego z poniższych zagadnień:

  • Oddolne zjawiska w kulturze
  • Projekty kulturalne realizowane w Polsce o znaczeniu międzynarodowym
  • Sektory kreatywne
  • Polityka kulturalna

Efektem programu powinno być uzyskanie wiedzy, która będzie użyteczna dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W latach 2009-2011 program Obserwatorium Kultury był prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury. W latach 2012-2015 funkcję tę pełnił Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 roku Narodowe Centrum Kultury obsługuje program MKiDN.