Obserwatorium Kultury 2015

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2015:

Lp. Realizator projektu Tytuł

1.

Fundacja Ważka Zespoły ludowe - laboratorium etnograficzne

2.

Muzeum Regionalne w Jarocinie Muzyka, wartości, kultura. Jarocin re-study.

3.

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza Wpływ diagnoz i badań na kształtowanie polityk i działalności kulturalnych na poziomie gmin i województw

4.

Małopolski Instytut Kultury Cyfrowe praktyki i strategie udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014

5.

Fundacja Ari Ari Prywatne ośrodki kultury. Badania zmiany w kulturze

6.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie WIZUALNE NIEWIDZIALNE. Sztuki wizualne w Polsce stan, rola i znaczenie.

7.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Wpływ realizacji programu "Biblioteki+. Infrastruktura bibliotek" na jakość życia społeczności lokalnych

8.

Stowarzyszenie Media Dizajn Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy

9.

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego KULTURA I ROZWÓJ
10. Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury
11. Fundacja Katarzyny Kozyry Badanie dotyczące obecności kobiet w środowisku państwowych wyższych uczelni artystycznych w Polsce
12. Biblioteka Śląska w Katowicach Badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej wraz z kompleksowym kształceniem kadr animatorów kultury.
13. Fundacja "Ośrodek Badań i Analiz Społecznych" Trajektorie sukcesu zawodowego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury
14. Łódzki Dom Kultury Wpływ zmiany formuły działania Łódzkiego Domu Kultury na partycypację w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego
15. Warsztat Innowacji Społecznych Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce - dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego
16. Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o.o. Lokalne Centra Kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury
17. Biuro Badań Społecznych Question Mark Kondycja sztuk wizualnych. Percepcja i społeczny obieg sztuki współczesnej w Polsce.
18. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Zarząd Główny Obserwatorium bibliotek 2: analiza funkcjonowania bibliotek, badanie zmian i wpływu na rozwój społeczny i ekonomiczny
19. Fundacja "Wyciągamy Dzieci z Bramy" Wyciągamy dzieci z bramy. Wpływ akcji na zmiany w podejściu do kultury jej byłych i obecnych beneficjentów w woj. łódzkim.
20. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze
21. Fundacja Imago Mundi Słownik kultury
22. Fundacja SPOT. Marka artystyczna jako fenomen społeczny. Tworzenie, zróżnicowanie i role marek artystycznych we współczesnej Polsce.
23. Agrotec Polska Sp. z o.o. Dwa razy do tej samej rzeki. Przestrzeń Wisły jako przestrzeń zmiany kulturowej
24. Fundacja Projekt: Polska Zmiany kultury czytelniczej w Polsce w kontekście upowszechnienia e-tekstów i urządzeń pozwalających z nich korzystać.
25. Instytut Kultury Miejskiej Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna
26. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Diagnoza dynamiki środowiska twórców malarstwa monumentalnego
27. Sonda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kultura- senior-zmiana. Badanie dynamiki zmian oferty śląskich domów kultury w odniesieniu do seniorów w l. 2010-2014
28. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Czy polityki kulturalne oparte są na dowodach? - wpływ diagnoz na projektowanie samorządowych polityk sektora kultury
29. Stowarzyszenie "Instytut Wschodnich Inicjatyw" Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
30. Fundacja Polskiej Rady Muzycznej Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego
31. Polska Izba Książki Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce – analiza i kontynuacja
32. Bytomskie Centrum Kultury Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014
33. Uniwersytet Jagielloński Regionalna czy transregionalna edukacja kulturalna na przykładzie muzeów
34. Fundacja Instytut Spraw Publicznych Badanie zmiany praktyk uczestniczenia w kulturze wśród ludności wiejskiej
35. Bartosz Kosiński - Far Beyond Business Nie Bądź Ślepy na Kulturę - uczestnictwo osób niewidomych w życiu kulturalno-artystycznym na przestrzeni lat 1989 - 2014
36. Instytut Kultury Miejskiej Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa