Obserwatorium Kultury 2014

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2014:

Lp. Realizator projektu Tytuł

1.

Fundacja Obserwatorium Żywej Kultury - Sieć Badawcza GIS- Kultura. Budowa systemu geolokalizacji infrastruktury żywej kultury.

2.

Agrotec Polska Sp. z o.o. Kultura a kapitał społeczny na wsi. Ewaluacja wsparcia kultury na obszarach wiejskich poprzez Programy Ministra Kultury.

3.

Stowarzyszenie "Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych" Kulturalni pięćdziesięcioletni. Diagnoza inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+ na terenie województwa opolskiego

4.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Warmińsko-mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury

5.

Małopolski Instytut Kultury Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

6.

Fundacja Ari Ari Biblioteki osobne

7.

Fundacja ALTUM Osoby w wieku 50+ a rozwój kapitału społecznego. Diagnoza i ewaluacja wielkopolskich inicjatyw kulturalnych

8.

Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa Societas Scientiarum Elbingensis Raport o raportach. Wielowymiarowa i wielofunkcyjna ocena trafności, recepcji i użyteczności raportów o stanie kultury

9.

Związek Miast Polskich Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego – badania jakościowe
10. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK Kultura 50+ na obszarach wiejskich Śląska
11. Łódzki Dom Kultury Idea longlife learning a sektor kultury województwa łódzkiego - badanie podnoszenia kompetencji kadr kultury
12. Fundacja MALTA Zobacz kulturę. Archiwum materiałów wizualnych z badań nad kulturą w Polsce
13. Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej "SZTUKAteria": kulturowo-społeczne wymiary funkcjonowania artystycznych spółdzielni socjalnych
14. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Ogólnopolska diagnoza podnoszenia kompetencji kadr kultury w domach, centrach i ośrodkach kultury
15. Fundacja Projekt: Polska Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości
16. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie Koziołek Matołek zmienia - systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze