Obserwatorium Kultury 2012

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2012:

Lp. Realizator projektu Tytuł

1.

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur

2.

Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury?

3.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" ZOOM na Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW)

4.

Fundacja Projekt: Polska Pomiędzy produkcją a konsumpcją - nowe praktyki kulturowe wokół treści cyfrowych

5.

Stowarzyszenie Związek Miast Polskich Po co seniorom kultura? Badania kulturalnych aktywności osób starszych

6.

Collegium Civitas Światy społeczne Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego

7.

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej – projekt badawczy

8.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL Scenariusze rozwoju lokalnych polityk kultury

9.

Stowarzyszenie Klon/Jawor Ku lepszej współpracy - badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, JST i instytucji kultury w zakresie ich wzajemnej współpracy na rzecz realizacji zadań publicznych w obszarze kultury
10. Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" Kawiarnie Kultury. Diagnoza
11. FUNDACJA "KORPORACJA HA!ART" "Restart zespołów filmowych" - projekt badawczy
12. Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej Badanie "Kultura cyfrowa a kapitał społeczny"
13. Fundacja Ari Ari Kolekcje lokalne, muzea prywatne. Badania nowej przestrzeni kulturowej
14. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Rynek pracy artystów i twórców w Polsce
15. Fundacja Wiedza Lokalna Normy i sieci społeczne w kulturze. Zadania publiczne w płn-wsch Polsce.
16. Fundacja Obserwatorium Kina studyjne - ośrodki kultury czy przeżytek epoki PRL?
17. Gdańsk 2016 Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora
18. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku Diagnoza partycypacji w kulturze w województwie Podlaskim
19. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Inicjatywy i ludzie w kulturze lubuskiej - nowe przestrzenie
20. Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida Elbląskie Forum Kulturoznawcze
21. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Kierunek Kultura 2012
22. Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego Muzea etnograficzne i skanseny w nowej rzeczywistości
23. Biblioteka Analiz sp. z o.o. Badanie kondycji rynku książki w Polsce w 2011 roku
24. FUNDACJA RES PUBLICA IM. HENRYKA KRZECZKOWSKIEGO Badanie procesów powstawania i realizacji polityki kulturalnej w gminach
25. Europejska Fundacja Kultury Miejskiej Perspektywa kulturalna Lublina - badania nt. stanu sektora kultury w Lublinie i partycypacji.
26. Kamon Consulting Rafał Kasprzak Diagnoza barier w edukacji formalnej
27. Małopolski Instytut Kultury Kultura miejska - węzły i przepływy
28. Fundacja Generacja TR Warszawa Warszawskie teatry w oczach widzów - badanie publiczności teatrów w stolicy
29. Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Kadry dla kultury w edukacji i edukacji w kulturze