Obserwatorium Kultury 2011

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2011:

 

Projekty badawcze:

Lp

Realizator projektu

Tytuł

1.

Małopolski Instytut Kultury

Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

2.

Fundacja Projekt: Polska

OBIEGI KULTURY. Społeczna cyrkulacja treści

3.

FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Tworzenie kultury - badanie uczestnictwa w kulturze

4.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu

Grupy odtworzeniowe. Rekonstrukcja dziedzictwa i kultura w działaniu

5.

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka Identyfikacja kierunków i skali ekonomiczno-społecznego oddziaływania instytucji kultury na region na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

6.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku Rola instytucji kultury w społecznościach wiejskich

7.

Fundacja „GAUDEAMUS” DIAGNOZA SYSTEMU KULTURY BYDGOSZCZY

8.

Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ Infrastruktura kultury: polityka spójności a atrakcyjność miast

9.

Fundacja Edukacja Bez Granic Rynek audiowizualny w Polsce – diagnoza i perspektywy rozwoju
10.  Fundacja Obserwatorium Stadion – Miasto – Kultura. EURO 2012 i przemiany kultury polskiej – projekt badawczy
11. Fundacja Pro Cultura Partnerstwa Kreatywne w Polsce

 

 

Konferencje

Lp

Realizator projektu

Tytuł

12.

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki

Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego. ShortCut

13.

Fundacja SPOT.

Kolaboratorium – popularyzacja współdziałania w kulturze

14.

Łódzki Dom Kultury Regionalny Kongres Kultury 2011

 

 

Publikacje

Lp

Realizator projektu

Tytuł

15.

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Społeczna ekonomia kreatywności. W poszukiwaniu ekonomicznych strategii wspierania niezależnego obiegu kultury

16. Fundacja Ortus Publikacja „Nowe modele funkcjonowania instytucji kultury – Medialaby”

 

Od listopada 2011 roku program grantowy Obserwatorium Kultury jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.