Obserwatorium Kultury 2010

Obserwatorium Kultury

Lista projektów zrealizowanych dzięki wsparciu Obserwatorium Kultury w roku 2010:

 

Projekty badawcze:

Lp. Realizator projektu Tytuł
1. Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych Analiza naukowa "Znaczenie gospodarcze przemysłów kultury - wstęp do analizy problemu"
2. Fundacja Kultury Badanie społeczno - ekonomicznego oddziaływania przedsięwzięcia kulturalnego na region
3. Fundacja "Wiedza Lokalna" Lokalne mapy kultury
4. Fundacja Obserwatorium Warszawa lokalna
5. "Laboratorium Inicjatyw Międzykulturowych KEJ: Kultura-Edukacja-Języki Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych oraz skansenów)
6. Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego

DNA miasta 2010 - badania polityki kulturalnej miast

7.

Spotkania Stowarzyszenie Dla Edukacji i Kultury

Badanie "Regionalne domy i ośrodki kultury - analiza funkcjonowania"

8.

Małopolski Instytut Kultury

Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

9.

Fundacja Kultury Polskiej

Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych

10.

Samorządowa instytucja kultury SZCZECIN2016

Badania elit - "Diagnoza kultury Szczecina"

Konferencje

Lp.

Realizator projektu

Tytuł

11.

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu

"Codzienność kultury, kultura codzienności"

12.

Fundacja Hereditas

Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. II edycja (kontynuacja projektu z 2009 r.)

13.

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Kongres kultury w województwie śląskim (23-25 września)

14.

Fundacja Shalom

VIII międzynarodowe seminarium kultury żydowskiej i języka jidisz

 

 

Publikacje

Lp

Realizator projektu

Tytuł

15. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Publikacja i promocja książki "Ekonomia kultury". Przewodnik Krytyki Politycznej

16.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

Zoom na Domy Kultury. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej?

17.

Fundacja Korporacja Ha! Art.

Popularyzacja i opublikowanie raportu "Kultura niezależna w Polsce 1989-2009"

18. Fundacja Sztuki Współczesnej "IN SITU"

Publikacja książki "Bańki i płoty"