Konkurs „Kopernik - Konstelacje” rozstrzygnięty!

Date of publication: 13.06.2023
Średni czas czytania 5 minutes
print

Międzynarodowy konkurs Narodowego Centrum Kultury "Kopernik - Konstelacje" na zewnętrzną instalację przestrzenną inspirowaną dokonaniami Mikołaja Kopernika został rozstrzygnięty. Zwycięzcy konkursu to: Tamaga Studio. Mateusz Góra (I miejsce), Rafał Koliński (II miejsce) oraz Agata Jasińska-Malec (III miejsce). Do Konkursu zgłoszono 28 prac z Polski, Austrii, Meksyku i Mołdawii. Dziękujemy za wszystkie nadesłane projekty. Laureatom serdecznie gratulujemy!  

Konkurs „Kopernik – Konstelacje” zorganizowany został w związku z obchodzoną w tym roku 550. rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Organizatorom przyświecała myśl, by wzbogacić przestrzeń publiczną o instalacje, które łączyłyby kreatywne i dostępne rozwiązania projektowe z atrakcyjną formą prezentacji materiałów edukacyjnych dotyczących życia i dzieła Kopernika. Jego postać, jak również kojarzone z teorią kopernikańską przełamywanie utartych schematów i tworzenie nowych perspektyw, wydawały się być doskonałą inspiracją dla nowatorskich i odważnych pomysłów. 

Autorzy większości prac nadesłanych na konkurs sprostali oczekiwaniom organizatorów. Otwarta formuła umożliwiła poddanie ocenie konkursowego jury bardzo różnorodnych projektów, które w odmienny sposób rozkładały akcenty uwydatniające merytoryczną, funkcjonalną lub estetyczną stronę planowanych instalacji. Wspólnym mianownikiem było oczywiście nawiązanie do Kopernika, ale obok tego również konieczność uwzględnienia górnego pułapu kosztu realizacji projektu, który nie mógł przekroczyć 50 000 zł.   

Współczesne trendy w projektowaniu wystaw coraz częściej mają charakter multidyscyplinarny, gdzie narracja wystawy jest ściśle powiązana z projektowaniem architektonicznym, graficznym i multimediami tworząc wielowarstwowy przekaz wpisany w tkankę miejsca. Nie inaczej było ze zgłoszonymi do konkursu projektami. Pośród nadesłanych prac dominowały Instalacje wielopoziomowe jednak z różnorodnymi akcentami, warto tu wymienić interesujące rozwiązania z obszarów: 

- projekty w duchu ekologicznym (Czemu Nie? Studio Projektowe, Magdalena Górecka ), 

- projekty zdygitalizowane (Ingeborg Kumpfmueller, Stanisław Juszczak) 

- projekty wkomponowane w formy architektoniczne (Pole Architekci, Maximilian Novotka, Izabella Patynowska ) 

- projekty wykorzystujące narzędzia astronomiczne (Zuzanna Szymłowska). 

Komisja konkursowa, w której znaleźli się m.in. przedstawiciele instytucji kultury, jednostek administracji państwowej oraz środowisk naukowych i artystycznych, nie miała łatwego zadania przy ocenie nadesłanych prac. W wyniku głosowania, które nastąpiło po szczegółowym zapoznaniu się z projektami i ożywionej dyskusji, jury podjęło decyzję o przyznaniu pierwszej nagrody w konkursie dla pracy zgłoszonej przez Tamaga Studio Mateusz Góra, Agata Gryszkiewicz. Zwycięska instalacja ma postać interaktywnej rzeźby miejskiej w formie sześcianu, który skrywa w swym wnętrzu wydrążony model układu słonecznego. Jego zewnętrzne ściany używane są jako przestrzeń eksponująca graficzne i tekstowe materiały związane z Kopernikiem. W ocenie komisji konkursowej to właśnie ten projekt w najbardziej udany sposób połączył atrakcyjność formy z czytelnością treści i funkcjonalnością. Drugie miejsce przyznano projektowi Rafała Kolińskiego, który zakłada wykonanie instalacji składającej się z dwóch połączonych ze sobą sfer, przywodzących na myśl kopernikańską teorię heliocentryczną a jednocześnie zawierających płaszczyzny służące prezentacji tekstów i grafik o Koperniku oraz jego działalności. Trzecie miejsce na podium zajęła praca zgłoszona przez Agatę Jasińską-Malec, która zaproponowała wykonanie konstrukcji złożonej z tradycyjnych plansz ekspozycyjnych i atrakcyjnego wizualnie, przestrzennego modelu układu słonecznego. 

Zwycięski projekt przygotowany przez Tamaga Studio już wkrótce zostanie zrealizowany i udostępniony do zwiedzania przed Kordegardą. Galerią Narodowego Centrum Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 w Warszawie. Już teraz serdecznie zapraszamy!!!