Prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury kontynuuje misję w NCK

Date of publication: 27.09.2023
Średni czas czytania 2 minutes
print

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński ponownie powołał dr hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. ucz. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Prof. Rafał Wiśniewski zarządza Narodowym Centrum Kultury od 2017 r. Jest również socjologiem i wykładowcą. Od 2020 roku kieruje Katedrą Socjologii Kultury w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wcześniej (2016–2017) był dyrektorem Instytutu Socjologii UKSW. W latach 2011 - 2017 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Był ponadto członkiem Zarządu Rady Zakładu Badań Naukowych PTS i Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS oraz współzałożycielem i członkiem Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości.

Prof. Rafał Wiśniewski to organizator i dyrektor  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE, producent licznych wydarzeń kulturalnych, m. in. festiwali, koncertów, filmów; przewodniczący rady nadzorczej Pałac Saski Sp. z o.o., członek Rady CBOS, Rady Naukowej Biblioteki Narodowej, rad programowych muzeów narodowych w Poznaniu i Lublinie, Komitetu Polityki Naukowej przy ministrze nauki, wiceprzewodniczący rady programowej Centrum Kultury "Park Dzieje" oraz przewodniczący rady Biura "Niepodległa". Jest autorem publikacji i artykułów z zakresu socjologii kultury, komunikacji międzykulturowej oraz socjologii młodzieży.