Odsłonięcie muralu poświęconego Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

Date of publication: 28.02.2023
Średni czas czytania 12 minutes
print

28 lutego, w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Olsztynku odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu upamiętniającego Witolda Pileckiego - jednego z najdzielniejszych obrońców Niepodległej, oficera Armii Krajowej, więźnia i organizatora ruchu oporu w niemieckim nazistowskim obozie zagłady KL Auschwitz, żołnierza niezłomnego, żołnierza wyklętego. Wielkoformatowa ilustracja znajduje się na frontowej ścianie budynku Szkoły Podstawowej nr 2, której patronem od 2017 r. jest Rotmistrz Pilecki. Mural zrealizowany z inicjatywy społeczności szkoły oraz Stowarzyszenia "Wspólnie dla Olsztynka" powstał przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury (NCK) ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego patronką jest córka Rotmistrza - Zofia Pilecka-Optułowicz, która była honorowym gościem uroczystości odsłonięcia muralu.

Mural wzorowany na przedwojennym zdjęciu wykonanym w ogrodzie obok rodzinnego domu Pileckich w Sukurczach, koło Lidy (tereny dzisiejszej Białorusi), prezentuje Rotmistrza z żoną Marią i dziećmi: Andrzejem i Zofią. Przedstawiając Witolda Pileckiego w otoczeniu najbliższych inicjatorzy muralu chcieli zwrócić uwagę na fundamentalne wartości, które ukształtowały osobowość patrona szkoły, takie jak patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny, wychowanie i więzi rodzinne. Właśnie od rodziny zaczyna się budowanie więzi społecznych. Mural ukazuje piękną miłość małżeńską i rodzicielską Marii i Witolda, relacje i więzi między członkami rodziny. Przywołuje nie tylko postać bohatera i pamięć o jego heroicznych dokonaniach, ale poprzez osoby jego bliskich odwołuje się do fundamentalnych wartości etyczno-moralnych. Obecny w Olsztynku Dyrektor NCK, prof. Rafał Wiśniewski podkreślił w swojej wypowiedzi, że świat człowieka to świat wartości, świat kultury to świat wartości. […] Wszystko zaczyna się w rodzinie, a później instytucją, która wspiera, jest szkoła.

Podtrzymywanie pamięci o bohaterach narodowych, wychowanie i edukowanie młodzieży, budowanie fundamentu wartości - to obowiązek rodziny i szkoły. W dzisiejszych trudnych czasach ten mural przypomina uczniom, ich rodzicom i mieszkańcom Olsztynka jak ważną wartością jest rodzina. Dla Rotmistrza Pileckiego wzorem patriotycznej postawy, miłości do Ojczyzny byli jego rodzice, ale też  jego dziadek – powstaniec styczniowy, zesłany na Syberię, co wart przypomnieć w roku obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynku od lat buduje postawy patriotyczne swoich uczniów. To szkoła wierna dziedzictwu – tytuł ten został nadany szkole przez warmińsko-mazurskie kuratorium oświaty w uznaniu patriotycznych praktyk i działalności edukacyjnej. Placówka organizuje wiele działań o charakterze patriotycznym takich jak m.in. rajdy połączone z grami terenowymi na temat wydarzeń historycznych, rodzinne śpiewanie piosenek patriotycznych, gry, quizy, konkursy literackie i plastyczne, bierze udział w wydarzeniach, które upamiętniają ważne postaci i rocznice historyczne jak np. Kamienie Pamięci”, bieg Wilczym Tropem czy Marsz Żywych w Oświęcimiu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz oraz wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dr Błażej Poboży, który m. in. podkreślił rolę Narodowego Centrum Kultury dla realizacji tego przedsięwzięcia: Narodowe Centrum Kultury jest instytucją, która dużo zrobiła w ostatnich latach dla pielęgnowania naszej kultury, historii, tradycji w sposób nowoczesny, bo mural jest nowoczesnym sposobem odwołania się do młodych ludzi.

Uroczystości zakończyła wieczornica z okazji Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Autorką projektu muralu jest Magda Miszczak.

Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948)

Urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu w Rosji. W 1910 r. wraz z matką i rodzeństwem zamieszkał w Wilnie. Służbę Polsce rozpoczął w czasie wojny z bolszewikami w 1920 r.: brał udział w obronie Grodna i Bitwie Warszawskiej. Za udział w obronie Polski przed inwazją sowiecką dwukrotnie odznaczony został Krzyżem Walecznych. Przed II wojną światową Witold Pilecki gospodarował w rodzinnym majątku w Sukurczach (dzisiejsza Białoruś, okolice Lidy). Organizował pomoc społeczną, kółka rolnicze i kursy przysposobienia wojskowego. Założył rodzinę. Rozwijał zdolności artystyczne: rysował, malował, pisał wiersze…Walczył podczas kampanii wrześniowej 1939 r., a następnie w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Było oficerem Komendy Głównej AK. W 1940 r., wykonując misję zleconą przez dowództwo ZWZ, dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, by zdobyć informacje o zbrodniach Niemców. W Auschwitz włączył się w organizację ruchu oporu i przygotował pierwsze sprawozdania o Holokauście, znane dziś jako Raporty Pileckiego. Na skutek zagrożenia dekonspiracją w kwietniu 1943 uciekł z obozu.

W 1944 r. walczył w powstaniu warszawskim, w zgrupowaniu Chrobry II. Po jego upadku trafił do niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu oflagu w Murnau został żołnierzem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Po powrocie do Polski zorganizował grupę, która gromadziła informacje o sytuacji w kraju.

Został aresztowany w maju 1947 r., osadzony w areszcie śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie i poddany okrutnemu śledztwu. Pokazowy proces przed komunistycznym sądem trwał dwa tygodnie. Mimo tortur do końca zachował żołnierską postawę. Pozostał wierny dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Rtm. Pilecki i jego podwładni zostali skazani za „szpiegostwo”. Orzeczono trzy kary śmierci i kilka długoletniego więzienia. Ostatecznie Tadeuszowi Płużańskiemu i Marii Szelągowskiej kary śmierci zamieniono na dożywotnie więzienie. Rtm. Pilecki został zamordowany strzałem w potylicę, wieczorem 25 maja 1948 r. Ciało złożono w nieoznaczonym miejscu na warszawskich Powązkach. Do dziś nie zostało zidentyfikowane. Symboliczny grób Witolda Pileckiego znajduje się w Koszalinie.

Do 1989 r. wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cenzurze. Zrehabilitowano go w 1991 r. W lipcu 2006 r. prezydent Lech Kaczyński, w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania sprawom ojczyzny, odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. W 2013 r. został pośmiertnie awansowany na pułkownika.

25 maja 2023 r. o 21.30 – będziemy obchodzić 75. rocznicę jego śmierci – mordu z wyroku komunistycznego sądu w więzieniu na warszawskim Mokotowie.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. Ta idea, podtrzymana przez kolejnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, została zrealizowana w formie ustawy z 3 lutego 2011 r. Żołnierze wyklęci to bohaterowie antykomunistycznego podziemia, którzy w imię przysięgi wierności Rzeczpospolitej z bronią w ręku, ale też w inny sposób sprzeciwili się okupacji sowieckiej i narzuconemu systemowi komunistycznemu, walczyli w obronie niepodległości i samostanowienia Państwa Polskiego.

Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. 

Dzień 1 marca upamiętnia rozstrzelanie w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –ostatniej ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej: prezesa WiN ppłk Łukasza Cieplińskiego („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliższych współpracowników: Adama Lazarowicza, Mieczysława Kawalca, Józefa Rzepkę, Franciszka Błażeja, Józefa Batorego i Karola Chmiela. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu. Skazani zostali przez komunistyczne władze po pokazowym procesie, poprzedzonym brutalnym śledztwem. 

Wyklęci po II wojnie przez komunistów i sowiecki reżim, dziś dla nasN i e z ł o m n i.

Wielu z nich było bohaterami walk z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. Po wojnie zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Łączyła ich niezgoda na podporządkowanie Polski i Polaków reżimowi pochodzącemu z obcego nadania, odwaga, by stanąć do walki oraz tragiczne losy: pozbawienie wolności, nierzadko tortury i śmierć z rąk przedstawicieli aparatu władzy. Wszyscy zostali też skazani na zapomnienie, niejednokrotnie pochowani w masowych grobach, pod osłoną nocy, wymazani z kart historii bądź opluwani przez komunistyczną propagandę. Ich rodziny, tak jak rodzina Rotmistrza Witolda Pileckiego, poddane były licznym szykanom. Szacuje się, że w szczytowym okresie walki, w 1945 r., w podziemiu niepodległościowym działało bezpośrednio nawet 200 tysięcy osób.

W tym roku po raz drugi upamiętniamy naszych bohaterów w szczególnym czasie wojny za naszą wschodnią granicą, gdy nasi sąsiedzi na Ukrainie dzielnie stawiają czoła bezprecedensowej agresji Rosji. W cieniu wojny i brutalności rosyjskich sołdatów dziedzictwo Niezłomnych, wartości i cele, jakimi się kierowali, nabierają szczególnej aktualności.