Raporty

galeria
Badania

Raport: Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne

Tytuł: Twórca, buntownik, strażnik, nieświadomy użytkownik. Nauczyciele i nowoczesne praktyki edukacyjne Autor: Tomasz Kasprzak, Olga Jurkowska, Alek Tarkowski Rok wydania raportu: 2017 ...

galeria
Badania

Raport: Prywatne pilnie poszukiwane...

Tytuł: Prywatne pilnie poszukiwane... Badania prywatnych, niepublicznych, rodzinnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim 2016 Autor: Marcin Śliwa, Longin Graczyk, Stefania ...

galeria
Badania

Raport: Lokalne centra kultury: działania a diagnozy

Tytuł: Lokalne centra kultury: działania a diagnozy Autor: Jagoda Komusińska, Wojciech Kowalik, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Stycharz (Fundacja Warsztat ...

galeria
Badania

Raport: TrendsWatch 2017

Tytuł: TrendsWatch 2017 Autor: Elizabeth E. Merritt (Centre of the Future of Museums, American Alliance of Museums) Rok wydania raportu: 2017 Finansowanie: Blackbaund, PGAV, Huntington T. ...

galeria
Badania

Raport: Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce

Tytuł: Raport z projektu badawczego "Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury w Polsce" Autor: Związek Miast Polskich, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, ...

galeria
Badania

Raport: Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze

Tytuł: Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze Autor: red. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral Rok wydania raportu: 2016 Finansowanie: MKiDN

galeria
Badania

Raport: Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny

Tytuł: Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny Autor: red. Ewa Bogacz-Wojtanowska, Łukasz Gaweł, Anna Góral (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski) Rok ...

galeria
Badania

Raport: Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej

Tytuł: Wyniki badania omnibusowego na temat częstości słuchania muzyki poważnej i ludowej Autor: CBOS Rok wydania raportu: 2016 Finansowanie: Instytut Muzyki i Tańca 

galeria
Badania

Raport: Bardzo Młoda Kultura. Edukacja kulturowa w województwie podlaskim

Tytuł: Edukacja kulturowa w województwie podlaskim Autor: Maciej Białous, Łukasz Kiszkiel, Małgorzata Skowrońska, Katarzyna Sztop-Rutkowska (Soclab, Wojewódzki Ośrodek Animacji ...

galeria
Badania

Raport: Support for the preparation for the World Heritage Serial Nomination of the Silk Roads in South Asia

Tytuł: Support for the preparation for the World Heritage Serial Nomination of the Silk Roads in South Asia Autor: Roland Lin Chih-Hung, Yangyang Geng, Maria Paydar, Tim Williams Rok ...

galeria
Badania

Raport: A toolkit for transforming abandoned spaces through art

Tytuł: A toolkit for transforming abandoned spaces through art Autor: Shaimaa Atef (Mahatan for Contemporary Art) Rok wydania raportu: 2016 Finansowanie: European Cultural Foundation, Drosos ...

galeria
Badania

Raport: Strengthening Networks, Sparking Change. Museums and Libraries as Community Catalyst

Tytuł: Strengthening Networks, Sparking Change. Museums and Libraries as Community Catalyst Autor: Michael H. Norton, Emily Dowdall (Reinvestment Fund, Social Impact of the Arts) Rok wydania ...