Raporty

Nastolatki 3.0
Badania

RAPORT: „NASTOLATKI WOBEC INTERNETU 3.0”

Tytuł: Raport z badania „Nastolatki 3.0” Autor: Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK Rok wydania: 2017

Bilans kompetencji sektora filmowego
Badania

RAPORT: BILANS KOMPETENCJI SEKTORA FILMOWEGO - MIĘDZY POTRZEBAMI BRANŻY A MOŻLIWOŚCIAMI EDUKACJI

Tytuł: Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji Autor: ECORYS Polska na zamówienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rok ...

Rola UTW w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów
Badania

RAPORT: ROLA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU W AKTYWIZACJI KULTURALNEJ SENIORÓW

Tytuł: Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów Autor: ProVision Solutions Rok wydania: 2016

Model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingow
Badania

RAPORT: MODEL FINANSOWANIA KULTURY W POLSCE ORAZ WSPIERANIA TWÓRCÓW POPRZEZ PLATFORMY CROWDFUNDINGOWE

Tytuł: Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Autor: Związek Importerów i Producentów Sprzętu ...

Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa
Badania

RAPORT: WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW. PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA

Tytuł: Wsparcie dla twórców i artystów. Perspektywa międzynarodowa Autor: prof. dr hab. Dorota Ilczuk (Uniwersytet SWPS), Ogólnopolska Konferencja Kultury Współpraca: Anna ...

Krasnystaw - potrzeby i zasoby kulturalne
Badania

RAPORT: DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW KULTURALNYCH MIESZKAŃCÓW KRASNEGOSTAWU

Tytuł: Diagnoza potrzeb i zasobów kulturalnych mieszkańców Krasnegostawu Autor: Krasnostawski Dom Kultury Rok opublikowania: 2017

Bałuty Ożywione - Bazar Pomysłów
Badania

RAPORT: BAŁUTY OŻYWIONE – BAZAR POMYSŁÓW

Tytuł: Bałuty Ożywione – Bazar Pomysłów Autor: Bałucki Ośrodek Kultury oraz Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersytetu Łódzkiego Rok ...

Patronaty medialne
Badania

RAPORT: POLITYKA PATRONATÓW MEDIALNYCH W OPINIACH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW I PODMIOTÓW KULTURY

Tytuł: Polityka patronatów medialnych w opiniach przedstawicieli mediów i podmiotów kultury Autor: Question Mark Biuro Badań Społecznych Rok opublikowania: 2017

painter
Badania

RANKING: KREATORZY ROZWOJU KULTURY MIEJSKIEJ

Tytuł: Kreatorzy rozwoju kultury miejskiej. Ranking Autor: DNA Miasta, Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury Rok opublikowania: 2017

dzieci
Badania

RAPORT: EWALUACJA PROJEKTU

Tytuł: Ewaluacja projektu "W muzeum wszystko wolno" Autor: Magdalena Szostakowska i Iwona Pogoda Finansowanie: Muzeum Narodowe w Warszawie Rok wydania raportu: 2016

wrocław
Badania

ARTYKUŁ: MENEDŻER CZY ARTYSTA? PROFIL ZAWODOWY I WYNAGRODZENIA DYREKTORÓW SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA DOLNYM ŚLĄSKU

Tytuł: Menedżer czy artysta? Profil zawodowy i wynagrodzenia dyrektorów samorządowych instytucji kultury na Dolnym Śląsku, [w:] Alina Kulczyk-Dynowska i Piotr Laskowski [red.], Prace ...

audiences
Badania

RAPORT: STUDY ON AUDIENCE DEVELOPMENT. HOW TO PLACE AUDIENCES AT THE CENTRE OF CULTURAL ORGANISATIONS

Tytuł: Study on audience development. How to place audiences at the centre  of cultural organisations Autorzy: Alessandro Bollo, Cristina Da Milano, Alessandra Gariboldi, Chris Torch With ...