Patronaty

W ramach swojej działaności Narodowe Centrum Kultury przyznaje dwa rodzaje patronatów: patronat honorowy oraz patronaty projektowe związane z realizowanymi przez NCK projektami.