„Kultura Współczesna” z 70 punktami!

Date of publication: 02.12.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za publikację artykułu w „Kulturze Współczesnej” otrzymuje się 70 pkt.

Fot. unsplash

Więcej informacji wraz z pełną treścią komunikatu MEiN znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

O czasopiśmie

Kwartalnik „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka” wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo, zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnie kulturoznawczym rodowodzie, wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom okołokulturowym, jest otwarte na środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą.

Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury zarówno w ich kontekstach historiozoficznych i socjologicznych, jak i praktycznych.

Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzana jest naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizujących problemy kultury współczesnej.

www.kulturawspolczesna.pl