Nabór do „Kultury narcyzmu” przedłużony do 12 listopada!

Date of publication: 04.11.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

W związku z prośbami autorów nabór tekstów do numeru 1/2020 „Kultury Współczesnej” pt. „Kultura narcyzmu” zostaje przedłużony do 12 listopada!

Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów (nie dłuższych niż 40 tys. znaków) na adres: kwartalnik@nck.pl. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21 00 195.

Teksty artykułów zostaną najpierw ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.