Czy idea uniwersytetu jest zagrożona?

Date of publication: 08.10.2018
Średni czas czytania 1 minute
print

Korzenie instytucji uniwersytetu sięgają czasów antycznych i choć nie raz ulegał on przeobrażeniom, zdołał przez te wszystkie wieki utrzymać swój ponadczasowy charakter. Czy dziś w obliczu procesów globalizacyjnych, komercjalizacji wartości i konsumpcjonizmu idea uniwersytetu jest zagrożona? Asumpt do rozmyślań na ten temat daje nie tylko nowo rozpoczęty rok akademicki, lecz także publikacja Billa Readingsa Uniwersytet w ruinie, która ukazała się nakładem Narodowego Centrum Kultury.

Uniwersytet w ruinie to trafne spojrzenie na stan dzisiejszego uniwersytetu, który traci swoją misję kulturową i staje się miejscem biurokratyczno-konsumpcyjnej wymiany między badaczami a studentami. Readings diagnozuje, lecz także podsuwa możliwe rozwiązania, zachęca – profesorów, studentów, urzędników – do debaty i działania.

Publikacja dostępna w naszej księgarni oraz na sklep.nck.pl.

Zobacz wszystkie publikacje z serii Myśl o kulturze