Spotkanie z książką autorstwa ks. prof. Kazimierza Śmigla

Date of publication: 30.11.2018
Średni czas czytania 4 minutes
print

27 listopada br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie promocyjne publikacji Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty. Uczestniczyli w nim autor ks. prof. Kazimierz Śmigiel i recenzent książki ks. prof. Witold Kawecki, a moderował je publicysta Grzegorz Górny. Była to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się, jak powstawała ta szczególna monografia, posłuchać ścierających się opinii na temat m.in. genezy polskiego prymasostwa, a także usłyszeć o ciekawych, często nieznanych wydarzeniach dotyczących postaci prymasów.

Jest to dzieło unikatowe, jedyna taka publikacja! Moje spotkanie z tą książką było bardzo żywiołowe – podkreślał ks. prof. Kawecki.

Autor wspominał, jak zrodził się pomysł przedstawienia historii prymasostwa polskiego i o wyzwaniach, które w związku z tym się pojawiły. Pierwszym była obszerność tematu – chodzi o historię przeszło 600 lat. Następnym okazał się brak oryginalnych źródeł wytworzonych przez kancelarię prymasowską: w drugiej połowie XIX w. archiwum zostało przeniesione z Łowicza do Warszawy na ulicę Miodową i podczas powstania warszawskiego doszczętnie spłonęło. Kolejny problem stanowiło znalezienie odpowiednich tłumaczy łacińskich tekstów kościelnych potrzebna była osoba zarówno z wykształceniem filologicznym, jak i znajomością prawa kanonicznego. Trud wielu lat pracy nad książką znalazł swój finał w postaci niemal 1000-stronicowej publikacji, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury.

Rozmowa dotyczyła również historii prymasostwa w Polsce, konkurencji między metropoliami w Rzeczypospolitej, ale też mecenatu sztuki, który niegdyś był powszechny.

Grzegorz Górny pytał także o najbardziej cenionych przez prelegentów prymasów w sześćsetletniej historii tej instytucji. Ksiądz prof. Kazimierz Śmigiel wymienił m.in. prymasa Floriana Stablewskiego, który według autora był człowiekiem pracy organicznej i nadał rozmach wielkopolskiemu duchowieństwu. Ksiądz prof. Witold Kawecki natomiast przypomniał sylwetkę prymasa Józefa Glempa, który, jak zaznaczał prelegent, został mianowany w trudnych czasach, kiedy to zmieniała się struktura społeczna, postępowała demokratyzacja, zdobywaliśmy wolność, powstawała nowa struktura Kościoła i prowadzić trzeba było dialog Kościół – państwo. To był bardzo dobry prymas na tamte czasy – stwierdził ks. Kawecki. Oczywiście poza konkurencją znalazł się kardynał Stefan Wyszyński. Ksiądz profesor Śmigiel wspominał, jak ogromne wrażenie zrobiło na nim podczas pielgrzymki do Lourdes wyznanie miejscowego księdza, który nigdy polskiego prymasa nie poznał, ale miał wydanie jego kazań przetłumaczonych na j. francuski i często z nich korzystał.

Spotkanie było wyjątkowo inspirujące zarówno dla znawców Kościoła, jak i dla tych, którzy o historii prymasostwa słyszeli po raz pierwszy. Dziękujemy UKSW za możliwość zorganizowania spotkania w sali rektoratu. Wszystkich zapraszamy do zapoznania się z publikacją Prymasostwo polskie. Instytucja, prymasi, dokumenty.

Spotkanie zostało objęte patronatem Katolickiej Agencji Informacyjnej.