Sieć Księgarń Partnerskich

Date of publication:
Średni czas czytania 0 minutes
print

Ideą naszego nowego projektu jest stworzenie pod patronatem Narodowego Centrum Kultury sieci księgarń partnerskich o działalności artystycznej i kulturotwórczej. Księgarnie wybieramy według klucza działalności – skupionej nie tylko na aktywności biznesowej, ale również na promowaniu uczestnictwa w kulturze. Sieć ma charakter otwarty.

Zapraszamy do wspołpracy!