Seria "Biblioteka Kultury Współczesnej"

Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

 W serii „Biblioteka Kultury Współczesnej” publikujemy tłumaczenia najważniejszych, dotychczas niedostępnych w języku polskim, współczesnych prac z zakresu szeroko pojmowanej wiedzy o kulturze. Naszym celem jest wprowadzenie na polski rynek współczesnego kanonu z dziedziny kulturoznawstwa obejmującego książki odnoszące się do różnych aspektów kultury (materialnych, duchowych), do wielości praktyk kulturowych i stylów uczestnictwa ukazywanych z rozmaitych perspektyw - teoretycznej poznawczej i praktycznej. Są to zarówno pozycje monograficzne, książki zbiorowe, jak i antologie.

Seria jest adresowana nie tylko do środowisk akademickich, ale do wszystkich, którzy z racji swoich zainteresowań, bądź wykonywanego zawodu konfrontowani są z kulturą jako przedmiotem badań, zawiadują nią bądź aktywnie w niej uczestniczą.

Patronat merytoryczny nad serią sprawuje Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze.

W skład Rady Programowej Serii wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź (UŚ, redaktor naczelny „Kultury Współczesnej”) – przewodniczący Rady; Krzysztof Dudek, dyrektor NCK; Prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW); prof. dr hab. Ewa Rewers (UAM w Poznaniu); Prof. dr hab. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS w Warszawie).