„Potencjał dobrego sąsiedztwa”

Date of publication: 19.07.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Książka dla animatorów i menedżerów kultury
będąca wynikiem wymiany doświadczeń polsko-niemieckich

Współdziałanie, dialog, kreacja, integracja, zabawa – brzmi wciągająco? O tym wszystkim piszemy w niniejszym tomie.

Przyjdź na spotkanie promocyjne w Krakowie! →

Potencjał dobrego sąsiedztwa. Edukacja kulturalna w Polsce i w Niemczech to książka o edukacji kulturalnej, będąca wynikiem współpracy polsko-niemieckiej, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Genshagen.

W 33 artykułach profesjonaliści i praktycy z Polski i Niemiec przybliżają rozwój kultury niezależnej po 1989 r., charakterystykę polityki kulturalnej w obydwu krajach, a w najobszerniejszym, trzecim rozdziale – liczne przykłady udanych projektów z zakresu edukacji kulturalnej.

 

Kup w księgarni NCK →

 

Polsko-niemieckie sąsiedztwo to potencjał, przestrzeń dla wspólnych inicjatyw. Dwie różne perspektywy, ale cel ten sam: pogłębianie wiedzy, świadomości oraz chęć wzajemnego poznania. Piszemy o projektach lokalnych, nowoczesnym muzealnictwie i cyfrowych narzędziach edukacji kulturalnej.

Animatorzy, nauczyciele, wychowawcy, menedżerowie kultury, jej twórcy i odbiorcy – to dla Was i o Was ta książka!