Narodziny klasy kreatywnej

Date of publication: 23.02.2011
Średni czas czytania 2 minutes
print

Nakład wyczerpany

Książka Floridy to praca wybitnie interdyscyplinarna. Stanowi ważny wkład w geografię społeczno-ekonomiczną, z którą autor od lat jest związany instytucjonalnie, socjologię, dla której pojęcie klasy jest jednym z najważniejszych oraz ekonomię, w której języku sformułowana jest duża część argumentacji. Do tej listy należałoby dodać dziennikarski zmysł obserwacji otoczenia, który przejawia się w znajomości świata artystów, inżynierów i naukowców tworzących, według Floridy, „superkreatywny rdzeń nowej klasy”.

Richard Florida jako pierwszy zwrócił uwagę na istnienie klasy kreatywnej. Według jego szacunków w 2002 r. należało do niej około 30 % Amerykanów. Drugim ważnym wątkiem rozważań Floridy jest rola miejsca (lokalizacji geograficznej) w rozwoju przemysłów kreatywnych. Autor przekonuje, że istnieją kreatywne centra, których szczególna „atmosfera” wpływa korzystnie na rozwój przemysłów kreatywnych, niezależnie od takich czynników jak zasoby naturalne, sposób prowadzenia polityki przez lokalne władze, czy lokalizacja w pobliżu szlaków transportowych.

Wydanie Narodzin klasy kreatywnej wywołało w Stanach Zjednoczonych gorącą dyskusję. Cieszymy się, że także polscy czytelnicy będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rzeczywiście narodziła się klasa kreatywna? Pytanie wydaje się bardzo aktualne, ponieważ słowo „kreatywność” cieszy się ostatnio w Polsce dużą popularnością.