Myśl polityczna Andrzeja Maksymiliana Fredry

Date of publication: 15.06.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

Andrzej Maksymilian Fredro, zwany polskim Tacytem, był zarówno człowiekiem słowa, jak i czynu. Aż do śmierci 15 czerwca 1679 r. brał czynny udział w kształtowaniu polskiej polityki, piastując państwowe urzędy i ogłaszając traktaty na tematy publiczne, militarne i społeczne. Jego spuścizna zadaje kłam obiegowym opiniom na temat sarmackiego obskurantyzmu. Nakładem Narodowego Centrum KulturyCentrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a ukazały się w języku polskim dwa tomy tekstów Fredry: Scriptorum i Militarium.

Obie publikacje mają dwudzielną budowę, gdzie oryginalnemu tekstowi łacińskiemu towarzyszy jego polski przekład oraz przedmowa i wstęp autorstwa współczesnych znawców tematu. Scriptorum seu togae et belli notationum fragmenta – Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju zawiera rozprawy oscylujące wokół zagadnień politycznych, społecznych i militarnych. Wiele uwagi poświęca w nich autor moralnym obowiązkom wobec kraju, zasadom sprawowania funkcji i urzędów, lecz zastanawia się także nad tym, jak zapobiegać buntom żołnierzy czy czytać dzieła literackie. W tomie tym autor podejmuje się także sformułowania teoretycznego uzasadnienia dla do dziś budzącej kontrowersje zasady liberum veto.

Tematyka Militarium seu axiomatum belli ad harmoniam togae accommodatorum libri duo – Kwestia wojskowa, czyli o prawidłach wojny i pokoju dwie księgi, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy zagadnień stricte militarnych i związanych ze sztuką wojenną.

Publikacja traktatów Andrzeja Maksymiliana Fredry pozwala uzupełnić polską historię idei i myśli politycznej o ważny komponent sarmacki. Przybliżają one unikalne na tle europejskim rozwiązania ustrojowe, instytucjonalne i prawne, ale przede wszystkim prezentują ideowe podwaliny Rzeczpospolitej Szlacheckiej czerpiące ze wzorów republikańskich, a wyróżniające się na tle reszty Europy, zdominowanej w owym czasie przez ustrój monarchii absolutystycznej.

Zapraszamy do naszych księgarń stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.