Kultura Współczesna

Date of publication:
Średni czas czytania 2 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" - ceniony przez środowiska uniwersyteckie specjalistyczny kwartalnik redagowany z myślą o objęciu wszechstronną refleksją teoretyczną i metodologiczną najważniejszych zjawisk zachodzących w nauce o kulturze. Czasopismo wydawane jest nieprzerwanie od 1993 roku - najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. Redaktorem naczelnym jest Andrzej Gwóźdź.
 
Pismo zachowując status kwartalnika naukowego o wyraźnym kulturoznawczym rodowodzie, wpisującego się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym, jest otwarte na inne środowiska kulturo- i opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być forum wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię.
 
 

Więcej informacji na stronie internetowej Kultury Współczesnej

Uwaga! Pakiet 10 wybranych przez czytelnika numerów archiwalnych (nr 1/2003 - nr 4/2011) od teraz w cenie 30 zł! Zamówienia prosimy kierować na adres: ksiazki@nck.pl