Seria wydawnicza „Biblioteka Katyńska”

Date of publication: 10.04.2020
Średni czas czytania 5 minutes
print

Seria historyczna „Biblioteka Katyńska” prezentuje dokumenty, teksty i fotografie dotyczące zbrodni katyńskiej i składa się z sześciu pozycji. Narodowe Centrum Kultury realizuje ją od 2015 r. we współpracy i z inicjatywy Federacji Rodzin Katyńskich.

Serię otwiera książka Stanisława M. Jankowskiego Dzień rozpoczął się szczególnie…, która swój tytuł bierze od słów ostatniego zapisu w katyńskim dzienniku majora Adama Solskiego. Dotyczy spuścizny katyńskiej: tego, w jaki sposób przetrwała do czasów współczesnych i jak dziś pomaga odkrywać historię. Niekiedy wymaga to długiego śledztwa, szczegółowych badań i wielu wysiłków, ale dzięki temu po latach odzyskać można fragmenty utraconych biografii. Jednym nich jest między innymi dziennik podporucznika Zbigniewa Cichobłazińskiego z zapiskami z Kozielska, jedyny znany, zachowany w oryginale pamiętnik katyński, zaprezentowany w książce jako jednej z kilku oryginalnych katyńskich dokumentów.  

Dzień rozpoczął się szczególnie…
Stanisław M. Jankowski
2015, Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich

Kup w księgarni NCK →


Dwa tomy wydane pod wspólnym tytułem Mój Ojciec to wybór najciekawszych prac z konkursu ogłoszonego w 1991 roku przez Instytut Katyński i redakcję „Biuletynu Katyńskiego”. Wspomnienia te wydane w latach 90., wznowione zostały w niewielkim nakładzie w 2015 roku w wyborze i opracowaniu Stanisława M. Jankowskiego. Drugi tom antologii ukazał się rok później. Portrety ofiar Katynia, Ostaszkowa i Miednoje to nie historyczne opracowania, lecz osobiste świadectwa spisane przez trzy pokolenia – wdowy, dzieci i wnuki ofiar. 

Mój Ojciec
wybór i opracowanie Stanisław M. Jankowski
tom I 2015 (nakład wyczerpany), tom II 2016
Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich

Kup w księgarni NCK →


Album Bykownia. Cień Katynia z fotografiami Tymona Kretschmera i komentarzem Izabelli Sariusz-Skąpskiej jest refleksją na temat miejsca, gdzie mieści się czwarty cmentarz  katyński, ale gdzie znajduje się także ukraińskie miejsce pamięci o ofiarach stalinowskiego Wielkiego Terroru 1937. Album pokazuje tragedię dawnych wydarzeń z perspektywy współczesnego obserwatora 

Bykownia. Cień Katynia
Tymon Kretschmer, Izabella Sariusz-Skąpska
2015, Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich

Kup w księgarni NCK →


Książka Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej pod redakcją Artura Ochała to przypomnienie o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza (którzy służyli na Kresach Wschodnich przedwojennej Polski) i funkcjonariuszach Straży Granicznej (na pozostałych granicach), którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej. Autorzy na co dzień związani z dzisiejszą Strażą Graniczną opisują losy swoich poprzedników, kreśląc zarówno ich indywidualne biogramy, jak i szerszy obraz w postaci struktury oddziałów czy historii obu formacji. Książka zawiera zdjęcia, listy i wspomnienia dotyczące pojedynczych bohaterów, w ten sposób pozwala skonkretyzować, jakie znaczenie miała zbrodnia wymierzona w elitę II Rzeczypospolitej. 

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyńskiej
red. Artur Ochał
2016, Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich

Kup w księgarni NCK →


W ramach serii ukazały się również Zapiski z Kozielska... Andrzeja Riegera, opracowane przez jego syna, profesora Janusza Andrzeja Riegera. To wydanie jednego z pamiętników odnalezionych podczas hitlerowskich ekshumacji w Katyniu. Tekst pamiętnika uzupełniony jest tu nie tylko przedmową, która pozwala poznać historię autora – dowiedzieć się, skąd pochodził i jak wyglądało jego życie – lecz także bogatą dokumentacją, która daje wgląd w czasy przedwojenne oraz trudną historię dochodzenia do prawdy o tragicznych losach. 

(Andrzej Rieger, Zapiski z Kozielska...., opracowanie Janusz Andrzej Rieger, 2015, Narodowe Centrum Kultury, Federacja Rodzin Katyńskich, nakład wyczerpany)