„Przemysł kulturalny” Teodora W. Adorna po raz pierwszy w polskim przekładzie!

Date of publication: 27.05.2019
Średni czas czytania 1 minute
print

Zbiór najciekawszych esejów wyrażających ostrą krytykę kultury masowej, obnażających mylące pojęcie czasu wolnego oraz mechanizmy brutalnej manipulacji.

Kup w księgarni NCK →

Adorno zauważa, że przemysł kulturalny poprzez utowarowienie i komercjalizację sztuki przyczynia się do zaniku indywidualności oraz krytycznego myślenia. W dzisiejszym świecie, pomimo upływu kilku dziesięcioleci i wzrostu świadomości konsumentów, spostrzeżenia te pozostają nadal aktualne.