Kultura Współczesna nr 2/1994 - e-book

Date of publication: 01.02.1994
Średni czas czytania 2 minutes
print

Kwartalnik "Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka" wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury.

Pismo jest forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, które sprawuje pieczę nad jego zawartością. Zachowując status kwartalnika naukowego, periodyk wpisuje się w najbardziej aktualne debaty poświęcone kulturze, naukom o kulturze, jak również zjawiskom około kulturowym. Jest otwarty na inne środowiska opiniotwórcze w kraju i za granicą, pragnie być płaszczyzną wymiany myśli i dyskusji wykraczających poza Akademię. Na poszczególne numery kwartalnika składają się artykuły o charakterze teoretycznym i metodologicznym, omawiające współczesne problemy kultury kontekstach historiozoficznych, socjologicznych i praktycznych. Opracowanie koncepcji merytorycznej kolejnych numerów i ich redakcja naukowa powierzane są naukowcom reprezentującym różne środowiska akademickie, z różnych punktów widzenia analizującym problemy kultury współczesnej. Radę naukową pisma tworzą profesorowie: Stefan Bednarek, Erika Fischer-Lichte, Knut Andreas Grimstad, Bohdan Jung, Ralf Konersmann, Ewa Kosowska, Ewa Rewers, Paweł Rodak i Anna Wieczorkiewicz. Redaktorem naczelnym "Kultury Współczesnej" jest od roku 2006 profesor Andrzej Gwóźdź z Uniwersytetu Śląskiego.

Spis treści wersji elektronicznej:

O WSPÓŁCZESNYM WIDZU FILMOWYM
Łucja Demby: Uśmiech rzeczywistości
Andrzej Pitrus: Histeryczna identyfikacja
Jacek Ostaszewski: O widzu myślącym
Andrzej Gwóźdź: Widz w tele-kinie
Wiesław Godzic: Widz filmowy w objęciach przyjemności
Alicja Helman: Intelektualiści i służące. Pierwsze wyobrażenia o odbiorcach kina

RECENZJE I OMÓWIENIA
Jolanta Dąbkowska-Zydroń: Amerykańska wizja surrealizmu
Anna Zeidler-Janiszewska: Wiedza – wolność – edukacja
Ryszard Różanowski: Zbójca na drodze
Tadeusz Szkołut: George Steiner – sceptyczny modernista