Książki wydawnictwa NCK z Nagrodami Feniks 2022

Date of publication: 04.10.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Dwie publikacje wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury zostały laureatami 25. edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2022. Nagroda FENIKS została przyznana po raz pierwszy w 1999 roku.

„Sztukmistrz. Norwid" otrzymał wyróżnienie w kategorii „Edytorstwo - album", za przybliżenie niezwykłej twórczości plastycznej Cypriana Kamila Norwida. Publikacja przybliża mniej znaną stronę artyzmu Wieszcza, przedkładając uwadze odbiorcy jego dzieła graficzne, które przemawiają mnie mniej niż jego twórczość literacka.

„Norwid – interpretacje" , praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Tomasza Korpysza, Narodowe Centrum Kultury, otrzymał nagrodę w kategorii „Eseistyka", za rezultat konfrontacji literaturoznawców z poezją Cypriana Kamila Norwida, przybliżający współczesnemu czytelnikowi niezwykłość oraz artystyczne i intelektualne bogactwo jego utworów. Wyraża krytycznoliteracki obraz „sługi-słowa”, jak samego siebie określał poeta.

 

Książki są dostępne w Księgarni NCK.