Barwy Wspólne – o świętowaniu polskości na co dzień

Wydarzenie online
Wed 16 November 2022 r.   g. 12:00—13:30

Podczas spotkania poszukamy odpowiedzi na pytanie: co to znaczy być patriotą w dzisiejszym świecie? Źródłem naszej dyskusji będzie element pakietu edukacyjnego projektu Barwy Wspólne.

Podczas webinarium skoncentrujemy się wokół obszaru związanego ze wzrokiem – Widoki Wspólne. Fotografię traktujemy jako praktykę społeczną, która pozwala przyjrzeć się sobie, innym, relacjom międzyludzkim i społeczeństwu. Na zdjęciach – poza ludźmi – możemy też dopatrzeć się wątków związanych z historią, przestrzenią publiczną, krajobrazem, rodzinnymi zwyczajami czy życiem codziennym.

Barwy Wspólne to kampania społeczno-edukacyjna skupiona wokół symboli narodowych i kulturowych. Jej celem jest rozwijanie uczuć i postaw patriotycznych rozumianych jako codzienne, drobne gesty oraz szacunek symboli narodowych.

Informacje o projekcie pod tym linkiem: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/barwy-wspolne

 

Podczas webinarium dowiecie się:

- Jak rozwijać postawę patriotyczną poprzez odkrywanie i inspirowanie się między innymi polską fotografią dokumentalną.

- Jak projektować uniwersalne działania edukacyjne, tak aby miały one charakter włączający.

- Jakie są dobre praktyki związane z rozwijaniem postawy patriotycznej w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Całość spotkania będzie tłumaczona na Polski Język Migowy.