Scenariusze przyszłości (sztuki)

Thu 26 October 2023 r.   g. 12:00—13:30

Scenariusze przyszłości to narzędzie strategicznego zarządzania zmianą. Narodowe Centrum Kultury wykorzystało je jednak przede wszystkim w celach poznawczych, aby bliżej przyjrzeć się najnowszym technologiom, które mogą mieć (coraz większy) wpływ na pole sztuki i instytucje kultury.

Formularz rejestracyjny

Podczas spotkania poświęconego metodzie scenariuszowej porozmawiamy o tym:

  • Dlaczego warto świadomie tworzyć wizje przyszłości?
  • Jak zaprojektować badanie typu foresight?
  • Jak Narodowe Centrum Kultury użyło metody scenariuszowej?
  • Dlaczego warto badać wpływ technologii na sztukę?
  • Jakie wnioski i scenariusze przyszłości wyłoniły się z badania NCK?
  • Jakie kolejne badanie (z myślą o przyszłości) z tego wyniknęło?
  • Będzie też okazja do dyskusji na temat statusu i sensu tego rodzaju projektów badawczych