Zarządzanie zespołem w instytucji kultury. Część 3 - przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji [szkolenie 27-29 listopada]

Szkolenie jest trzecią częścią cyklu „Zarządzanie zespołem w instytucji kultury”. Adresowane jest do menedżerów, liderów, kierowników zainteresowanych doskonaleniem umiejętności efektywnego kierowania ludźmi w instytucji kultury oraz własnym rozwojem jako liderów.

Większość ludzi, których spotykam zawodowo, jest zgodna co do tego, że mobbing, dyskryminacja, przemoc emocjonalna to zjawiska groźne i niepożądane w miejscu pracy. Jednak najgroźniejsze jest to, że trudno wprost przyznać się, że występuje w naszym otoczeniu. Często dzieje się „w podziemiu”, otoczenie ignoruje, bagatelizuje pierwsze przejawy, lekceważy sygnały. Wtedy proces przemocy emocjonalnej przechodzi kolejne fazy, przekracza granice, utrwala się, wyrządza coraz większe szkody w systemie, którego dotyczy: zespole, instytucji. Często fakt istnienia przemocy, dyskryminacji, czy mobbingu jest uznawany dopiero, gdy napiszą o tym media, potwierdzi komisja antymobbingowa, czy orzeknie sąd. Koszty płacą wszyscy, także Ci, którzy pozwolili na trwanie patologicznej sytuacji poprzez obojętność, brak reakcji, brak wrażliwości czy odwagi.

Na szkoleniu, dotyczącym przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i przemocy emocjonalnej, opowiem o moich doświadczeniach w pracy z instytucjami kultury. Są to zarówno działania prewencyjne w trosce o właściwe relacje i twórczą pracę, jak i interwencje kryzysowe, gdy sprawą zajęto się zbyt późno. Wiedza, którą uzyskają osoby związane z instytucją, pomaga reagować szybko i zdecydowanie w sytuacji pierwszych przejawów zachowań niepożądanych, czy to w stosunku do studentów, czy współpracowników. Zastanowimy się, jak i dlaczego nasilają się takie zjawiska i jak należy reagować. Świadomość granic, które są nieprzekraczalne także z punktu widzenia prawa, pomaga stworzyć środowisko sprzyjające pracy twórczej.

I najważniejsze: jakie pierwsze sygnały wskazują, że trzeba się zająć sytuacją, kto to powinien robić: koledzy, mediatorzy, przełożeni? Z jakich metod skorzystać, żeby naprawdę zabezpieczyć organizację przed niepożądanymi zjawiskami, a nie dopiero reagować na nie, gdy spowodują kryzys? Pracodawca ustawowo odpowiada za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, czyli za wiedzę pracowników, za stworzenie regulacji, które umożliwią wychwycenie i zatrzymanie pierwszych niepokojących zjawisk oraz za przygotowanie osób kierujących do rozwiązywania konfliktów i kontroli wobec naruszeń.