Ustawa o sygnalistach [szkolenie online 16 listopada]

Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2023 roku w godzinach 9:00-13:30.

 

Ustawa o sygnalistach ma wprowadzić w życie postanowienia uchwalonej jeszcze pod koniec 2019 r.  unijnej dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nadchodzące wielkimi krokami zmiany będą musiały zmienić podejście wielu pracodawców do tematu zgłoszeń dokonywanych przez pracowników. 

Przepisy mają na celu stworzenie kompleksowego mechanizmu ochrony prawnej osób, które ujawniają informacje o naruszeniach prawa w związku z wykonywaną pracą. Jednocześnie to na pracodawcach spoczywał będzie obowiązek stworzenia stosownych procedur, w tym zwłaszcza przygotowanie odpowiednich systemów zgłoszeń wewnętrznych i zapewnienie poufności zgłoszeń dokonywanych przez pracowników.

O tym będziemy mówić:

  • Ustawa o sygnalistach – aktualne brzmienie przepisów projektu ustawy i ich zgodność z dyrektywą.
  • Zakres obowiązywania dyrektywy pomimo braku jej implementacji.
  • Kim jest sygnalista i jaki jest zakres jego odpowiedzialności?
  • Ochrona sygnalisty – kiedy znajdzie zastosowanie i kogo będzie dotyczyć?
  • Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku otrzymania zgłoszenia?
  • Zgłaszanie naruszeń w sektorze publicznym – jak przygotować się na nadchodzącą falę zgłoszeń?
  • Procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe a system ochrony sygnalistów.
  • Praktyczne aspekty związane z wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach w instytucjach kultury.

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny a uczestnicy dowiedzą się na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu wewnętrznych regulacji zgłoszeń.