Koordynator_ka dostępności: obowiązki i zadania (II terminy)

Szkolenie online
Thu 31 March — Fri 1 April 2022 r.   g. 09:00—13:30

I termin: 31 marca

II termin: 1 kwietnia

Zapraszamy na szkolenie online, na którym zostaną przedstawione obowiązki i zadania koordynatora dostępności i jego rola w instytucji kultury.

Do kogo skierowane jest szkolenie:
  • dyrektorów instytucji zainteresowanych wdrażaniem procesu budowania dostępności w instytucji;
  • koordynatorów dostępności;
  • pracowników instytucji, którzy zajmują się lub planują zajmować się zagadnieniami związanymi z udostępnianiem oferty kulturalnej instytucji.
Cele szkolenia:
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnienia dostępności w instytucjach kultury;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej podstaw prawnych realizacji dostępności w instytucjach;
  • wzmocnienie umiejętności koordynacji procesem budowania dostępności w instytucji;
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej nawiązywania współpracy ze środowiskiem osób
    z niepełnosprawnościami;
  • promocja dobrych praktyk – sprawdzonych rozwiązań funkcjonujących już w instytucjach kultury.

Według art. 14.1 Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie we wrześniu 2019, „Każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności”.

Takiemu obowiązkowi, z mocy ustawy nie podlegają instytucje kultury, ale powoływanie koordynatora_rki ds. dostępności jest wciąż rekomendowaną praktyką oraz zdarza się, że organizatorzy instytucji wymuszają na nich takie działanie.

W ślad za ustawą, na szkoleniu przedstawimy zagadnienia związane z dostępnością architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną. Krok po kroku opowiemy o tym, od czego zacząć działania w instytucji, jak przygotować zespół i jak przygotować ścieżkę dla nowych pracowników oraz na czym może polegać współpraca między działami.

Podpowiemy, gdzie szukać wsparcia w procesie budowania dostępności. Porozmawiamy o współpracy ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami i o tym jak zbudować rzeczywiste partnerstwa z nimi.

Na szkoleniu nie zabraknie prezentacji dobrych praktyk instytucji kultury, które z zagadnieniami dostępności pracują już dłuższy czas.