Festiwal Wschód Kultury "Inny Wymiar" – oświadczenie

Date of publication: 07.09.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury informuje, że w ramach swojego zaangażowania w festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar pokrywa jedynie koszty konkretnych wydarzeń odbywających się podczas festiwalu. Narodowe Centrum Kultury, a tym samym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie będzie finansować żadnych kosztów związanych z wystawą „Strach”, prezentowaną w Galerii Arsenał, której elementem jest kontrowersyjna instalacja. Organizacja i finansowanie wystawy leżą wyłącznie  po stronie miasta Białystok i miejskich instytucji kultury. Narodowe Centrum Kultury nie zostało poinformowane o instalacji, a otrzymany od organizatorów opis wystawy odbiega od jej rzeczywistej treści. W związku z powyższym NCK zażądało natychmiastowego usunięcia logotypów własnego i Ministerstwa Kultury z wystawy oraz informacji o patronacie i finansowaniu wystawy „Strach” ze środków ministra kultury.

MKiDN  i Narodowe Centrum Kultury rozważą zasadność kontynuowania współpracy z miastem Białystok i organizacji tam wydarzeń w ramach Festiwalu „Wschód Kultury” w przyszłości.

Wschód Kultury to cykl festiwali organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury i  samorządy Rzeszowa, Lublina i Białegostoku w ramach współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego, m.in. z Białorusią. Białostocka odsłona festiwalu, zgodnie z założeniami, powinna prezentować bogactwo wielokulturowości Podlasia, promować ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo. Instalacja prezentowana w ramach wystawy „Strach” nie tylko nie realizuje tych założeń, ale stanowi ich zaprzeczenie i negację idei festiwalu.

Wszelkie pytania, uwagi i komentarze dotyczące wystawy należy kierować do władz miasta Białystok.