Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Trzy miasta – trzy festiwale:
  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (25-26 czerwca 2022)
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie  (7-10 lipca 2022)
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku (25-28 sierpnia 2022)

Wydarzenia

Results: 89
calendar view