Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.