Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Trzy miasta – trzy festiwale:
  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (23-25 czerwca 2023)
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie  (6-9 lipca 2023)
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku (24-27 sierpnia 2023)

Wydarzenia

Results: 112
calendar view

Tak było w 2022 roku: