Retrospekcje Katyńskie

Date of publication: 01.01.2010
Średni czas czytania 3 minutes
print
Retrospekcje Katyńskie Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej  Cykl spotkań pt.: "Retrospekcje katyńskie" organizuję Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Honorowy Patronat n...

Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej 

Cykl spotkań pt.: "Retrospekcje katyńskie" organizuję Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Krzysztof Dudek, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, promotor ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej: "Pamiętamy. Katyń 1940".

Spotkania odbywają się w zachowanych dekoracjach filmowych w cerkwi w Starym Dzikowie. Wnętrza przybliżają słuchaczom prelekcji warunki pobytu polskich oficerów w sowieckich obozach jenieckich na przełomie 1939 i 1940 roku, tuż przed skazaniem ich na śmierć. W czerwcu odbyło się pierwsze spotkanie "Cannes - Wajda - "Katyń" z krytykiem filmowym Adamem Horoszczakiem.

Cerkiew w Starym Dzikowie, wypełniona rzędami drewnianych, kilkupiętrowych prycz odwołuje się do wyobraźni słuchaczy, dlatego jest ważna w propagowaniu ich wiedzy o zbrodni katyńskiej. Świątynia, odgrywająca w filmie Wajdy rolę cerkwi monasterskiej w Kozielsku - najbardziej znanego miejsca przetrzymywania polskich oficerów - ma niepowtarzalną szansę stać się znaczącym ośrodkiem działalności kulturalnej, miejscem spotkań, wystaw, projekcji filmów o tematyce zarówno zbrodni katyńskiej, jak i twórczości Andrzeja Wajdy. Działalność tego typu może szeroko promować powiat lubaczowski i Podkarpacie.

W ramach projektu przybliżającego historię Zbrodni Katyńskiej organizatorzy przygotowują także druk publikacji upowszechniających wiedzę na temat zbrodni katyńskiej. Planowane jest wydanie niezależnej publikacji autorstwa dr Zygmunta Kubraka, pt. "Oficerowie 39 pp - ofiary Katynia". Wydawnictwo to poświęcone zostanie oficerom jarosławsko-lubaczowskiego 39 pp "Strzelców Lwowskich".

Przygotowywana jest także wystawa fotograficzna pt.: "Na planie "Katynia". Złożą się na nią zdjęcia wykonane przez zatrudnionych w filmie Andrzeja Wajdy statystów, pochodzących głównie z terenu powiatu lubaczowskiego.

Organizatorami cyklu spotkań są: Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie i Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Stary Dzików.

Do współpracy przy realizacji cyklu spotkań włączyły się: Urząd Gminy w Starym Dzikowie, Muzeum Kresów w Lubaczowie i Powiatowe Centrum Kultury i Sportu w Lubaczowie.