Pamiętam. Katyń 1940

Kampania społeczno-edukacyjna Pamiętam. Katyń 1940 jest ukierunkowana nie tylko przekazanie prawdy historycznej, ale także pobudzenie do refleksji nad kształtem współczesnego patriotyzmu.