Kronika ekshumacji 1

Date of publication: 01.01.2010
Średni czas czytania 5 minutes
print
Kronika ekshumacji 1 1943 29 marzec Początek przygotowywanej od kilku tygodni ekshumacji i natychmiast potwierdzenie, że nie są zmyślone informacje o zakopanych w lesie zwłokach pol...

1943

29 marzec
Początek przygotowywanej od kilku tygodni ekshumacji i natychmiast potwierdzenie, że nie są zmyślone informacje o zakopanych w lesie zwłokach polskich jeńców wojennych.

 

11 kwiecień
Delegacja Polaków, wśród nich literaci: Ferdynand Goetel i Jan Emil Skiwski, dziennikarze oraz przedstawiciele Rady Głównej Opiekuńczej, odwiedza miejsce trwającej tutaj już od kilkunastu dni ekshumacji polskich oficerów, znalezionych w masowych grobach w miejscu zwanym Kozie Góry pod Smoleńskiem...

 

13 kwiecień
Ferdynand Goetel pisze sprawozdanie z podróży do Smoleńska, przygotowywane z zamiarem przekazania dokumentu zarówno władzom niemieckim jak i kierownictwu Polskiego Czerwonego Krzyża. Z sugestią „zbadania innych grobów w Kozich Górach oraz budynku wypoczynkowego NKWD i jego otoczenia”.

"Sprawozdanie z lotu do Smoleńska", napisane przez Ferdynanda Goetla 13 kwietnia 1943 roku.
"Sprawozdanie z lotu do Smoleńska", napisane przez Ferdynanda Goetla 13 kwietnia 1943 roku.

 

15 kwiecień
Gazety codzienne w Generalnym Gubernatorstwie na pierwszych stronach przynoszą informację o odkryciu pod Smoleńskiem „ masowych grobów polskich oficerów” i zidentyfikowaniu wśród zamordowanych zwłok generałów Bohaterewicza i Smorawińskiego.

Pierwsza strona "Gońca Krakowskiego" z informacją o odkryciu grobów polskich oficerów.
Pierwsza strona "Gońca Krakowskiego" z informacją o odkryciu grobów polskich oficerów.

16 kwiecień
„Równie wstrętnego mordu na jeńcach mogli się dopuścić tylko bolszewicy” – ocenia w wywiadzie dla Agencji „Telpress” robotnik z krakowskiej fabryki Zieleniewskiego, nazwany tutaj „Prochowiakiem”. [ Nazywał się Franciszek Urban Prochownik ].

16 kwiecień
W „Nowym Kurierze Warszawskim” ukazuje się pierwsza informacja o planowanej budowie na Koziej Górze [ w Katyniu ] „wielkiego polskiego cmentarza wojskowego”

 

Już 16 kwietnia 1943 roku "Nowy Kurier Warszawski" zapowiedział, że na miejscu ekshumacji "powstanie wielki polski cmentarz wojskowy".
Już 16 kwietnia 1943 roku "Nowy Kurier Warszawski" zapowiedział,
że na miejscu ekshumacji "powstanie wielki polski cmentarz wojskowy".

 

20 kwiecień
W wywiadzie, po powrocie z Katynia opublikowanym w „Dzienniku Radomskim” literat Jan Emil Skiwski stwierdza, że polscy oficerowie „musieli zginąć, bo reprezentowali kulturę europejską”

 

23 kwiecień
Sekretariat Polskiego Czerwonego Krzyża zawiadamia centralę Czerwonego Krzyża w Genewie o „otwartych już częściowo” w miejscowości Katyń pod Smoleńskiem masowych grobach polskich oficerów i - jak pisze „Goniec Krakowski” - o powołaniu Komisji Technicznej, która „zajmie się akcją odkrywania tych grobów.”

 

kwiecień
Zarząd Główny PCK zwraca się do Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w Krakowie z prośbą o wydelegowanie do Katynia eksperta chemika, który – jak zapamięta dr Jan Zygmunt Robel – „poddał by badaniu dokumenty i przedmioty, znalezione przy zwłokach polskich oficerów” W odpowiedzi dr J. Robel wnioskuje przeprowadzenie badań w Oddziale Chemicznym Instytutu w Krakowie.

 

9 -10 maj
Numer 107 „Gońca Krakowskiego” przynosi kolejną, tym razem liczącą ponad 150 nazwisk listę ekshumowanych i zidentyfikowanych polskich oficerów...

 

20 maj
Od krakowskiego pełnomocnika PCK dr Robel otrzymuje do badań jedna skrzynkę z przedmiotami, znalezionymi przy zwłokach, w czasie ekshumacji oznaczonymi numerami 1 – 112 oraz 01 – 0300.

 

28 maj
Wysłannik Agencji „Telepress” informuje o otwartych dotychczas siedmiu masowych grobach i odnalezieniu w nich szczątków 3000 ofiar.

 

30 maj
W wywiadzie, opublikowanym w „Gońcu Krakowskim”, kierujący Komisją Techniczną PCK dr Marian Wodziński ujawnia, że „ofiary mordu były wprowadzane za życia do grobu, obalane twarzą do ziemi i dopiero potem w pozycji leżącej zastrzelone”

 

6 czerwiec
Numer 131 „Gońca Krakowskiego” informuje o odnalezieniu nowego zbiorowego grobu, zlokalizowanego „w odległości ok. 200 metrów od poprzednich siedmiu mogił”.

 

28 czerwiec
Do Państwowego Instytutu Medycyny Sądowej i Kryminalistyki zostaje dostarczonych dziewięć skrzyń dużych i jedna mała (z numerem 10 ), zawierających 3000 kopert ze „wszystkim, co znaleziono przy zwłokach wydobytych w Katyniu”

 

5 wrzesień
Kapitan Stanisław Mikulski, oznaczony numerem identyfikacyjnym 4130 to ostatnie z nazwisk na drukowanych od kwietnia – jak informuje „Goniec Krakowski „ listach „ofiar mordu bolszewickiego w Katyniu”.