Formy ŻEŚMY i ŻEŚCIE są poprawne tylko wtedy, gdy są połączeniem spójnika ŻE i końcówki fleksyjnej czasownika, np. Skądeście wiedzieli, żeśmy już przyszli? Gospodyni mówiła, żeście dzisiaj w ogóle w góry nie poszli... Warszawskie (z pochodzenia) wtrącanie w dowolnym miejscu zdania cząstki ŻE z dołączonymi końcówkami czasownikowymi jest niepoprawne, a nawet rażące w starannej polszczyźnie ogólnej. Zamiast niepoprawnego „Jak tylko żeśmy wyjechali, zaczęło padać” mówimy zatem: Jakeśmy tylko wyjechali, zaczęło padać / Jak tylko wyjechaliśmy, zaczęło padać.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]