ŹDŹBŁO – ŹDZIEBKO – ŹDZIEBEŁKO

ŹDŹBŁO – ‘łodyga trawy czy zboża’ – to tak mało, że wyraz ten stał się synonimem czegoś maleńkiego, okrucha, odrobiny, małej ilości czegoś. Gdy czegoś jest tylko troszeczkę, mówimy ŹDZIEBKO lub zdrabniamy jeszcze bardziej – ŹDZIEBEŁKO. Warto zwrócić uwagę, że współcześnie poprawne są tylko te formy: ŹDŹBŁO, ŹDZIEBKO lub ŹDZIEBEŁKO. Spotykana jeszcze niekiedy forma „ździebło” jest już archaiczna i niezalecana do używania w zwykłych tekstach, a forma „ździebłko” (również sporadycznie pojawiająca się w dziełach wydawanych jeszcze w XIX w.) nie jest uznawana za poprawną.
Źródło: [NSPP; WSPP; SJP Dor; SW; SWil]