Z dawnych słowników: OPIERZAŁY

Z dawnych słowników: OPIERZAŁY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Domyślicie się znaczenia słowa notowanego chyba tylko w jednym jedynym słowniku na świecie – w tzw. Słowniku wileńskim z 1861 r.? OPIERZAŁY to nie OPIESZAŁY. OPIERZAŁY to imiesłów przymiotnikowy bierny utworzony od czasownika OPIERZEĆ / OPIERZYĆ SIĘ, czyli ‘okryć się piórami’, a sam wyraz OPIERZAŁY tak jest definiowany w Słowniku wileńskim: „(o ptaszkach) porosły pierzem, bliski wylotu z gniazda, bliski wyfurknięcia”.
Źródło: [SWil, 913]