Włochata GĄSIENICA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Są dwie rzeczy, które powinniśmy zapamiętać, jeśli chodzi o GĄSIENICĘ: to, że jest włochata, i to, że zapisujemy ją przez jedno n. Poprawnie piszemy tylko GĄSIENICA. Dość często spotykana błędna forma „gąsiennica” powstała jako nawiązanie do takich wyrazów, jak okiennica czy zakonnica. Dlaczego w GĄSIENICY mamy tylko jedno n, a w okiennicy i zakonnicy aż dwa? Formy okiennica i zakonnica zostały utworzone od przymiotników zawierających podwójne n (okiennica < rama okienna, zakonnica < siostra zakonna), natomiast GĄSIENICA to prasłowo, mające swoje odpowiedniki w wielu dialektach i językach słowiańskich. Pierwotna, prasłowiańska forma *ǫsěnica oznaczała po prostu ‘włochata, kosmata larwa’ – bo prasłowiańskie *ǫsъ to ‘włosy, zarost’ (stąd też wąs). Tę włochatość GĄSIENICY lepiej widać w jej gwarowych przekształceniach: wąsienica, wąsionka, wąśnik.
Źródło: [SWK, 107; NSPP; WSPP; SO PWN; SEJP Bor, 157-158]