Niemieckie słowo Abzug oznacza ‘wymarsz’. Dawniej i w polszczyźnie wyraz ten miał zbliżone znaczenie: ABCUG znaczyło ‘odstęp, odległość między szeregami’ albo – w kartach – ‘wyjście’ („dama pikowa (...) w drugim abcugu przyniosła mi przyzwoitą sumkę” – pisał Kraszewski). W KRÓTKICH ABCUGACH to zatem ‘raz za razem; w krótkim czasie; szybko’ (np. W krótkich abcugach przekonała go, że plótł niedorzeczności). Witold Doroszewski w połowie XX w. opatrywał ten frazeologizm uwagą „dziś nieco wulgarne”, pięćdziesiąt lat później Andrzej Markowski poprzedził hasło W KRÓTKICH ABCUGACH notką „przestarzałe”. Jak widać, to, co było wulgarne 50 lat temu, dziś może już trącić myszką.
Źródło: [SJP Dor; NSPP; SO PWN; USJP]