Oficjalny, poprawny skrótowiec utworzony od nazwy Szkoła Główna Handlowa to SGH – jest on nieodmienny, wymawiany [es-gie-HA] (z akcentem na ostatniej sylabie) i może mieć albo rodzaj żeński (jak pełna nazwa szkoły wyższej: np. SGH szczyciła się największą biblioteką ekonomiczną już ponad 100 lat temu), albo rodzaj nijaki (zgodny z akcentowanym zakończeniem skrótowca, np. SGH zorganizowało kolejną konferencję naukową). W potocznej polszczyźnie jednak oficjalna wersja brzmieniowa skrótowca SGH jest dość często zastępowana nieformalną, studencką wersją [esgieh] – ten [esgieh], w tym i na tym [esgiehu]. Jeśli z jakich powodów musimy posłużyć się formą [esgieh] w tekście pisanym, przytaczamy ją w postaci Esgieh lub „Esgieh” – cudzysłów informuje o tym, że dosłownie bierzemy tę nazwę w cudzysłów, czyli zaznaczamy jej odrębność stylistyczną lub nasz dystans wobec tak utworzonej formy. Eshieh to swoista nowa nazwa utworzona od skrótowca SGH, będąca rzeczownikiem, mająca rodzaj męski i odmieniająca się tak jak zwykłe rzeczowniki zakończone na –ch (jedynym „dziwactwem” jest – wymuszony pochodzeniem – zapis przez samo h na końcu): Esgieh, Esgiehu, Esgiehowi, z Esgiehem, w Esgiehu.
Źródło: [SO PWN; PJ PWN; Baza CKS]