Niepoprawne? Ależ skąd! Nie dość, że poprawne, to jeszcze bardzo stare! Czasownik ROZTWORZYĆ ma już XV-wieczne poświadczenia tekstowe. Obecnie jest w zasadzie synonimem słowa OTWORZYĆ, ale w staropolszczyźnie miał nieco inne znaczenie i oznaczał ‘zmiękczyć, poluzować, rozluźnić, luźno puścić’. Używano także postaci niedokonanej ROZTWARZAĆ o znaczeniu ‘rozrzedzać, rozpuszczać, rozmiękczać’. To właśnie od tego czasownika pochodzi słowo ROZTWÓR – najpierw ‘coś rozpuszczone w płynie’ lub ‘płyn rozcieńczony innym płynem’, dopiero później, po przejściu do specjalistycznego języka chemicznego ‘jednorodna mieszanina co najmniej dwóch substancji’.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; USJP; SEJP Bor, 523]